Why raising self-awareness?

Nobody’s perfect. Self-awareness supports leaders understand what they bring to their role.

By becoming more self-aware, leaders recognise their strengths, weaknesses and hidden biases. These leaders gain trust of their team members ánd increase their own credibility. In addition to supporting leaders develop professionally, self-awareness helps them to improve the performance of the team and the organisation. Consequently they have a positive impact on the value of the business. This is what we call the human multiple effect.

The Human Multiple

You don’t have to know it all. Nobody does.

If you are brave enough to show some more vulnerability to the people around you, you gain trust amongst your team members, which leads to a high performing team in a more human and safe environment.

We call that the Human Multiple effect.

On Leadership

We believe in the value of real leadership. Yet when we think of leadership, we are inclined to think of formal or functional leadership.

But we envision leadership differently – in a broader perspective. To us, leadership is about self-leadership. We champion self- leadership that’s based on self-awareness. A leadership, therefore, that is not preserved to an exclusive group. It is our deepest conviction that everyone has leadership potential and everyone has the opportunity to develop leadership. Why? Because of the simple truth that really everyone has the capability to take the lead over his or her personal life and work.

Leadership in these terms, however, does require what we call “the work”. It all begins with awareness, competence and practice. No walk in the park, but walk the talk!
At Fenix we do work and we make it work.

Our present world needs new leadership. Specifically this kind of leadership. A leadership of everyone, of the many instead of the few. Distributed and collective leadership.

So where does that leave “classic”, formal leadership? Oddly enough, in a more paramount space. Since it’s precisely the formal leaders that can and must make the first step. Hence, must lead in that sense.

By showing the world to act from love rather than fear. By showing to lead from possibility rather than frustration. By showing they dare to rely on others rather than merely on themselves.

Where formal leaders dare to change and embrace uncertainty rather than stick to the old and go for security; where formal leaders act from whole-hearted self-acceptance rather than half-hearted denial; from strength and from vulnerability – they are truly leading, living and lighting examples: showing us the way!! In trust and in truth.

That’s the work. Our work.

What our clients say about us

Fenix Leadership heeft ons als directie team ondersteund tijdens ons exit proces naar een nieuwe eigenaar. Met z’n vieren waren we verantwoordelijk voor het runnen van de business en het verkopen van de onderneming. Dat voelt zo nu en dan als twee banen tegelijkertijd. Met Fenix hebben we uitvoerig besproken hoe we onder druk het beste met elkaar konden samenwerken en werden we in staat gesteld om de belangrijke gesprekken te voeren over onze samenwerking tijdens en na de exit. De onderlinge verbinding werd daardoor versterkt, mede waardoor we soepel door het verkoop proces hebben kunnen gaan, met een mooie nieuwe eigenaar tot gevolg.
Jochem Kentgens
CEO Quoratio Groep (Parcom)
Bart Jan en Kasper hebben uitgebreide ervaring om alles dat met team dynamiek te maken heeft in korte tijd goed te doorgronden en de sterke en zwakkere kanten van teams heel helder bloot te leggen en met suggesties te komen hoe hier mee om te gaan. Ze doen dat op een plezierige en constructieve manier. Bij (vroege fase) investeringen zijn mensen en team dynamiek van groot belang. Fenix is een belangrijke partner voor ons om betere investeringsbeslissingen te nemen en het beste uit mensen te halen.
Helmer Schukken
Managing Partner Rubio
During my first year in my first CEO role, Kasper provided me with intensive guidance both personally as well as my team where necessary and remotely when the situation was not appropriate, in a setting that was completely new to me. The first period in this role and a totally new environment can be lonely at times and then it is extremely valuable to have someone who is there to listen and instill trust, while also asking critical questions and be challenging. Kasper has these qualities and has given me and therefore the team and company the support to do the right thing and to become the leader I wanted to be.
Rogier Volmer
CEO Trust International (Egeria)
Wij hebben enorm veel steun gehad van Fenix om ons verder te ontwikkelen op het gebied van management assessment, teambuilding en het optimaliseren van de samenwerking tussen deal team en management. Fenix is niet alleen een scherpe sparringpartner maar heeft ook oog voor de persoonlijke ontwikkeling van de mensen uit ons team. De ervaring en persoonlijke aanpak maakt dat we Fenix kunnen aanbevelen voor iedere ambitieuze investeerder die zich verder wil ontwikkelen
Thijs Friederich
Head Direct Investments, Rabobank
Fenix heeft ons als MT van Euramax enorm geholpen om dichter bij elkaar te komen en meer bewustzijn en inzicht te krijgen in ons eigen leiderschap. Dit heeft geresulteerd in meer verbondenheid binnen het MT en betere beslissingen met betrekking tot de strategische transformatie waarin Euramax zich momenteel bevindt. Ik zou Fenix dan ook van harte aanbevelen aan eenieder MT met de ambitie om het eigen leiderschap naar een hoger niveau te brengen.
Harmen Kruijt
CEO Euramax (Parcom)
Fenix leadership has hugely helped our management team transition from a group of individuals to a team. They have also helped us to identify our collective weak spots and to either develop there or to find new team members to strengthen our team in those areas. In both team and individual coaching settings, the Fenix team knows exactly the right, sometimes difficult, questions to ask, and by knowing us both as individuals and as a team well, always helps us to find new insights to help us move forward on complex issues.
Simon Bushell
Founder and CEO Sympower
Fenix supported us in several management assessments. They provide additional insights on individual team members, team dynamics and development opportunities. Fenix goes beyond the mere analysis and makes suggestions on how to deal with potential challenges within the team. The combination of extensive experience in the field and an open mindset makes Fenix a valuable partner for SHS. SHS is one of the leading healthcare investors in Europe committed to Building European Healthcare Champions.
David Wehner
Senior Investment Manager
Fenix Leadership helpt de Executive Board van Yource met het behalen van doelen door onze teamleden in hun kracht te zetten. De afgelopen jaren zijn wij een transitie doorgegaan, zodat we nog meer focus hebben op hoofdzaken. Bart Jan en zijn team hebben ons hierbij fantastisch ondersteund door verschillende handvatten te geven én door ons tijdens verschillende sessies te begeleiden in het proces. Kortom, Fenix Leadership is voor Yource van enorme toegevoegde waarde!
Robin Jansen
Group CEO Yource